Kuulolaiteapplikaatio kuulemista parantamaan

Tervetuloa sivuillemme, lyhyesti tämä sivusto tarjoaa tietoa kuulolaiteapplikaatiosta kuulon apuvälineenä sekä muuta aiheeseen liittyvää. Kuulolaiteapplikaatio on kuuloa parantava sovellus, jollaisia on tarjolla applikaatiokaupoissa (esimerkiksi Google Play sekä iTunes Applelle). Tällä sivulla yleistä tietoa kuulolaiteapplikaatioista. Muilta sivuilta löydät lisää virallista ja tottakai epävirallista aiheeseen liittyvää sekä jatkossa julkaisemme lisää materiaalia.

Kuulolaiteapplikaatiot ja niiden toiminnallisuus

Perinteisesti kuulolaitteet eli kuulokojeet ovat erillisiä laitteita. Kuulolaiteapplikaatio tässä yhteydessä on sovellus, joka toimii älylaitteessa (esimerkiksi älypuhelin tai tabletti). Toimiakseen, kuulolaiteapplikaatio tarvitsee hyvälaatuisen mikrofonin (äänen sisääntulolle) ja varsinkin korvakuulokkeet (äänen ulostulolle). Sovelluksessa on kuulotesti, jolla kalibroidaan applikaatio käyttäjän kuulemisen profiilille. Kehittyneemmissä versioissa voidaan nähdä myös muita hyödyllisiä ominaisuuksia.

Alla lyhyesti kehittyneiden kuulolaiteapplikaatioiden etuja ja rajoitteita:

Edut:

  • Muokkautuva käyttäjän tarpeisiin kuulotestin avulla, esimerkiksi vaihtaessa laitetta ja kuulokkeita, kuulotesti tehdään uudelleen
  • Halvempi kuin perinteiset kuulokojeet
  • Tarjoaa muokattavan äänentoiston mahdollisuuden
  • Melunpoisto
  • Mahdollisesti turvallisempi kuin epäviralliset kuulokojeet, joiden äänentoisto voi olla liian kova
  • Voidaan käyttää tarpeen mukaan eri tilanteissa ja olosuhteissa (esim. ulkotiloissa ja sisätiloissa)

Rajoitteet:

  • Toiminnallisuus ei kata vaikean kuulonaleneman tarpeita (yli 55 dBHL), jotka vaativat sisäkorvaistutteen
  • Ei lääketieteen virallisesti hyväksymä hoitomuoto, eli ei tunnisteta kuulolaitteeksi
  • Vielä ei ole tarjolla erittäin kehittyneitä kuulolaiteapplikaatioita

Historia:

Kuulolaiteapplikaatiot eivät ole uusi ilmiö, mutta niitä on ilmestynyt älylaitteiden myötä. On olemassa myös tutkimuksia sovellusten hyödyistä ja haitoista.

Yksi hyödyllinen piirre applikaatioilla on nyt ja jatkossa: kuulokojeiden käyttöaste on alhainen ja monet kuulolaitteiden saajat luopuvat niiden käytöstä. Varsinkin varttuneemmalla käyttäjäkunnalla kuulokoje useasti jää pöytälaatikkoon. Nuoremmilla sosiaalinen stigma tai paine voi olla monelle raskas aktiiviseen käyttöön. Perinteisiä kuulolaitteita tulisi käyttää jatkuvasti, mikä on tässä suhteessa haaste, sillä kuulokoje parantaa elämänlaatua.

Tulevaisuus:

Kuulolaiteapplikaatiot ja niiden ominaisuudet ovat yleisesti lisääntymässä ja kehittymässä. On nähtävillä että perinteisten kuulolaitteiden valmistajat saattavat siirtyä myös applikaatioiden puolelle. Yksi ratkaisu on Bluetooth-kuulolaite, jonka toiminnallisuus on kehittynyt, mutta hankinta käyttäjälle on vielä kallista.

Applikaation luominen ei ole helppo tehtävä, sillä vaativan ohjelmoinnin lisäksi erilaiset ja erilaatuiset puhelimet, käyttöjärjestelmät, kuulokkeet ja mikrofonit tuovat haasteita. Kuten yllä mainittu, sovelluksilla on mahdollista parantaa käyttäjän kuulemista, mutta sen toiminnallisuus ei yllä vaikean kuulonaleneman tarpeeseen. Applikaatioilla on silti monia etuja, ne voivat auttaa lievän kuulonaleneman käyttäjiä ja tilapäisessä käytössä mukautuen käyttäjän tarpeisiin ja eri tilanteisiin.

Lähtökohtaisesti kuulonalenema voi olla synnynnäinen tai elämäntavasta johtuva. Perinteisesti teollistuminen kasvatti kuulo-ongelmia, joita kuulosuojaimet kehittyneissä maissa myöhemmin estivät. Tämänhetkinen suuri haaste on median turvaton kulutus varsinkin nuorilla. Maailman terveysjärjestö WHO (2015) näkee että yli miljardi nuorta (12-35 -vuotiasta) maailmassa on vaarassa menettää kuulemistaan. Äly- ja audiolaitteiden sekä sovellusten tekijät usein varoittavat käyttäjää liian suuresta äänenvoimakkuudesta, mutta varsinkin kehittyvissä maissa kuulon terveys ei välttämättä ole riittävän tiedostettua.

Tämän sivuston luojat pyrkivät luomaan kuulolaiteapplikaation helpottamaan kuulemista ja sitä kautta parantamaan elämänlaatua.

Tiedoksi:

Tämä sivusto on Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston (lyh. LUT) tutkimusprojektin julkaisema. Tutkimusprojektin tiimin tehtävänä on luoda kuulolaiteapplikaatio prototyyppisovelluksena Android-käyttöjärjestelmää käyttäville älylaitteille. Lisätietoja Tarinamme-sivulta.

Meillä on myös englanninkielinen sivusto Hearing aid app, jossa pääsääntöisesti samanlaista tietoa kuin näillä sivuilla.